AÇIK KAPI PROJESİ
 
      İlçemizde, İçişleri Bakanlığı tarafından Kamu hizmetlerinde kolay erişimin sağlanması, vatandaş başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, başvurulara etkin çözümler üretilmesi ve Kamu hizmetlerinin sunumunda memnuniyetin arttırılması maksadıyla "Açık Kapı Projesi" faaliyete geçirilmiş olup Kaymakamlığımızda Açık Kapı Bürosu oluşturulmuştur.
 
Açık kapı bürosu görevlilerinin iletişim bilgileri aşağıdadır:
 
ADI SOYADI KURUMU GÖREVİ TELEFON E-POSTA
Emin UYSAL Canik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü 238 00 02- 115 emin.uysal@icisleri.gov.tr
Seçim CANSIZ Canik Kaymakamlığı Şef 238 00 02- 116 secim.cansiz@icisleri.gov.tr