CANİK İLÇESİNİN KURULUŞU
 
Canik İlçesi, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 22 Mart 2008 tarihli Kanun gereği kurulmuştur.
 
CANİK ADININ KÖKENİ
 
 
Yerli halk arasında “CENİK” şeklinde, sürülerin kışın barındıkları çukur yer manasında kullanılan bu kelime daha ziyade coğrafî ve idari bir bölgeyi ifade etmektedir. CANİK adı son asırlarda merkezi SAMSUN olan SANCAĞA verilmiştir. Coğrafî olarak Karadeniz bölgesinin orta kısmına ve bu bölgedeki dağlara atfedilen bir tabirdir.
1960'lı yıllara kadar Canik Beldesi, yerleşim alanı olarak Hasköy, Hacıismail, Teknepınar köyleri ve seyrek yayılmış çiftçi evlerinden ibaretti. Bu köyler, Kurtuluş Savaşı sonrası yapılan mübadele sonucu Balkanlardan getirilen    vatandaşlarımızın yerleştirilmesi ile oluşturulmuştur.
Bölgede; bu günkü stadyumun yerinde Hipodrom, yeni mahallede küçük bir teyyare alanı ve yer yer bataklıklar vardı. Ordu-Ankara karayolunun geliştirilmesi, küçük sanayi sitelerinin kurulması, Garajlar ve Hal gibi kentsel donatıların yapılması beldede önemli bir hareketlilik oluşturmuş, yerleşim alanlarının hızla büyümesine neden olmuştur.
 19 Mayıs Stadyumu, Doğu Park, Amfi Tiyatro, Bandırma Gemisi Müzesi, Toptepe Tümülüsleri ve Meşe Dinlenme Tesisleri gibi önemli yerleri vardır.
Canik İlçesinin sınırları, batısı İlkadım İlçesi ve Mert Irmağı ile belirlenmiş olup, kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Tekkeköy İlçesi, güneyinde ise Canik Dağlarının etekleri ile sınırlanmış olan bugün 53 Mahallesi ile yaklaşık 249.670 km2 lik bir alana sahiptir.
 
KONUMU
 
İlçe yerleşim alanları, Mert Irmağının zamanla taşıyıp oluşturduğu alüvyonlu toprakların üzerinde oluşan düz bir alan ile Canik Dağları’nın adeta balkonu gibi şehir merkezi ile Karadeniz’i gözetleyen eğilimli eteklerden oluşmuştur.
           İlçenin yakın geçmişine bakıldığında; bu günkü stadyumun yerinde Hipodrom, Yeni Mahallenin bulunduğu alanda küçük bir tayyare meydanı ve yer yer bataklıklar vardı. Üst kısımlarda yer alan Hasköy, Teknepınar, Hacıismail, Dereler Köyleri daha yukarılarda ise Gürgenyatak gibi orman köylerinden başka yerleşim yeri bulunmamaktaydı.          
            Bugün ilçemiz; imar planlarını büyük oranda tamamlamış olarak, alt yapısı ve üst yapısıyla çağdaş şehir standartlarını yakalamış yakın gelecekte Karadeniz‘in önemli yaşamsal cazibe merkezi olmaya aday durumdadır.
 
 
               
                İDARİ VE SOSYOEKONOMİK YAPI
 
Canik İlçesinde,  1 İlçe Belediye Başkanlığı ile 53 Mahalle Muhtarlığı bulunmaktadır.
İlçe Nüfusu toplam 93.761 kişidir.
İlçe Merkezinde Sanayi Sitesi bulunmakta olup, küçük ve orta ölçekte işletmeler faaliyet göstermekte, kırsal kesimde tarım ve hayvancılık yapılmaktadır.
 
HÜKÜMET KONAĞI  
 
    
 
Kuzey Yıldızı Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi No: 7 Canik/ Samsun adresinde, kiralık binada hizmet vermektedir.
 
 
CANİKTEN RESİMLER