İLÇE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
 
İlçe SYDV Müdürü: Yusuf Celil CANER
 
Tel    : 238 00 81
Faks  : 238 00 79
 
 

VAKFIMIZIN AMACI

Fakru zaruret içerisinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne surette olursa olsun Türkiye’ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek, Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

 

YARDIMLARIMIZ

Vakfımıza tüm başvurular için nüfus cüzdanı ve nüfus kayıt örneği gerekmektedir.

Muhtaç durumda bulunan kişilere barınma, nakdi, sağlık, gıda, eğitim ve yakacak  yardımı yapılmaktadır.

Ayrıca Muhtaç Asker Ailesi Yardımı, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı ve 2022 kanun kapsamında Engelli aylığı, Engelli Yakını aylığı ve Yaşlı aylığı Vakfımız aracılığı ile Sosyal yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir.

 

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) NEDİR?

GSS yani Genel sağlık sigortası sistemi 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle başladı. Sistem herhangi bir sağlık güvencesi olmayan vatandaşların ve ailesinin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için düzenlenen yeni bir sistemdir.

       GSS'ye Nasıl Başvuru Yapılacak:

GSS’li olmayanlar ve sigortalılık statüsü sona erenler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, SGK tarafından resen tescil edilecek. Bu kişilerin gelir tespitini yaptırmak üzere 1 ay içerisinde vakıflara başvurması gerektiği, SGK tarafından  tescil edilen kişilere bildirilecek.

GSS tescilinin resen yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilecek ve prim ödeme yükümlülüğü başlayacak. Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile tescilin tebligatı yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenler asgari ücretin iki katı prim ödeyecek. Özürlü ve yaşlı olanlar vekili aracılığıyla başvuru yapabilecek. Her birey bulunduğu yerdeki Sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıflarına başvurarak gelir testi yaptırabileceklerdir.

 

       18 Yaşın Üzerindeki Çocukların Durumu Ne Olacak?

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Yani, bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine göndermesi yeterli olacaktır.

     01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları ise 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de sağlık yardımlarından, daha önce olduğu gibi sigortalı veya evli olmadığı sürece yaş şartı aranmaksızın faydalandırılacaktır.

      Gelir Testi Yaptırmak İstemeyenler Ne Yapmalıdır? 

      Gelir testi yaptırmak istemeyenler, Sosyal Güvenlik Kurumuna verecekleri gelir testi yaptırmak istemediklerine ilişkin yazılı beyan üzerine asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödeyerek genel sağlık yardımlarından kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler  yararlanabilirler.

Gelir testi yaptıranların daha sonra hangi işlemleri yapması gerekmektedir? 
  

       Gelir testi yaptıranların gelir testi sonuçları, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından SGK'ya elektronik ortamda gönderileceğinden, bu kişilerin tescil işlemi için Kuruma ayrıca başvuruda bulunmaları gerekmemektedir. Gelir testi sonucunda aile içindeki kişi başına düşen aylık ortalama gelire göre bu kişilere, SGK tarafından genel sağlık sigortası statüsünü ve ödemesi gereken prim miktarını gösteren yazılı bildirim yapmak zorundadır.