CANİK İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
Yazı İşleri Müdürü Emin UYSAL
 
     Canik İlçesi, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 22 Mart 2008 tarihli Kanun gereği kurulmuş, 30.06.2008 tarihinde Valilik Hizmet Binasında hizmet yürütmeye başlamıştır.
       Halen, Kuzey Yıldızı Mahallesi Şehit Mesut Birinci Caddesi No: 7 Canik/ Samsun adresinde,  kiralık binada hizmet vermektedir.
 

   Canik Hükümet Konağı Bina yerleşim planı: 

 

Z.Kat(Arka) Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Bürosu
Ara Kat Memur yemekhanesi
1. Kat İlçe Malmüdürlüğü, İlçe Sosyal Yard. Vakfı Bürosu
2. Kat İlçe Nüfus Müdürlüğü
3. Kat İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
4. Kat Kaymakamlık, İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
5. Kat İlçe Gıda Tarım ve Hay. Müd, İlçe SYDV, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
6. Kat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
7. Kat Ar- Ge, Arşiv

 

 ‘’Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’’ çerçevesinde Canik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde Yazı işleri Şefliği, Tüketici Hakem Heyeti Bürosu, İnsan Hakları Bürosu, Evrak ve İşlemler Bürosu, Şehit ve Gazi Aileleri İrtibat Bürosu, Özel Kalem Bürosu, Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu, Bilgi Edinme Bürosu ve İlçemizde kuruluşu bulunmayan diğer tüm Kamu Kurumlarının iş ve işlemleri ile Mahalli idareler Şefliği, Hukuk İşleri Şefliği ve Bilgi İşlem Şefliği olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

KADRO VE PERSONEL DURUMU

Canik Kaymakamlığında  :

1 - Kaymakam
1 - Yazı İşleri Müdürü,
1 - Yazı İşleri Şefi,
5 - VHKİ, (1 i Samsun Valiliğinde geçici görevli)
1 - Bilgisayar İşletmeni,
1-  Memur
2 - Tekniker, (1'i Atakum Kaymakamlığında görevli)
2 - Hizmetli,
2 - Araştırmacı,
4 - 4/C sözleşmeli personel bulunmakta olup,
1-  VHKİ Milli Eğitim Müdürlüğü' nden geçici görevli

1 Şoför, 2 Dağıtıcı, 1 Hizmetli kadrosu münhal bulunmaktadır.
 
 
Hizmet Standartları Tablosunu indirmek için tıklayınız...